Zpět na úvodní stránku
Veřejný závazek pracoviště Linka důvěry
a psychologické pomoci v Plzni
 1. Typ služby
 2. Telefonická krizová pomoc NONSTOP 377 462 312 , 605 965 822
  Od 27.9.2012 je znovu zahájen nonstop provoz.

 3. Poslání
 4. Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme, motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami.

  Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu -email:ld.plzen@atlas.cz - odpovídáme do 3 dnů

 5. Cíle služby
 6. Cílem služby je, aby se klient ve svojí obtížné/krizové/ situaci vyznal, měl představu a potřebné informace o tom, jak bude svoji situaci řešit a zůstal součástí svého přirozeného prostředí. Služba je kvalifikovaně a situaci přiměřeně poskytována na základě individuálních potřeb klienta s respektem k jeho základním lidským právům/ bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči, handicapu, politického přesvědčení a postavení ve společnosti/

  Aktuální -stabilizace psychického stavu uživatelů, zamezení toho, že se krize bude prohlubovat,uvolnění napětí, zmírnění příznaků, překonání krize, perspektivní cíl - propracování blízké budoucnosti.

  Služba LD poskytuje dle individuální zakázky uživatele

  • - krizovou intervenci
  • - podporu (při všech situacích, které neumím zvládnout navyklým způsobem)
  • - opakované podporu (lidí osamělých, v chronické krizové situaci atp.)
  • - prostor pro ventilaci obtíží
  • - základní psychologické a sociální poradenství
  • - informace o psychosociálních a zdravotních službách a kontakty
  • - v případě potřeby distribuci do navazujících zařízení a služeb
 7. Cílová skupina
 8. 1/celá populace v subjektivně obtížné životní situaci (může jít například o problémy se sebou samým, vztahové problémy, různé typy krizí, osamělost atd.). Služby Linky důvěry a psychologické pomoci v Plzni jsou poskytovány každému, kdo se na linku obrátí, bez omezení věku, bydliště, problematiky. V případě, že uživatel potřebuje jiný typ služby (např. právní poradenství), poskytujeme příslušné kontakty.

  2/ informovaná veřejnost - primárně preventivní program zaměřený na seznámení s krizí jako přirozenou součástí života a s krizovými službami pro děti a dospělé,informace pro média,pro úřady,instituce, spolupracující odborníky

  Služby neposkytujeme a můžeme odmítnout dle zákona v případech:

  • - plná kapacita služby
  • - jiná cílová skupina
  • - volající vyžaduje něco jiného než nabízí sociální služba)
 9. Principy poskytování sociální služby
 10. Služba zachovává a rozvíjí důstojný život uživatelů, je bezpečná a je poskytována odborníky.

  Anonymita a bezpečnost

  Uživatelé často využívají služeb linky důvěry právě kvůli anonymitě, která jim poskytuje pocit bezpečí v kontaktu.

  Nízkoprahovost

  Jsme dostupní pro každého, kdo potřebuje službu linky důvěry.

  Akceptace potřeb a volby uživatele, respekt k němu a jeho názoru. Patří k zásadám

  krizové pomoci, že volajícímu nasloucháme, reflektujeme jeho situaci, poskytujeme mu podporu, ale zásadně mu nevnucujeme řešení. Individuální a aktivní přístup k řešené situaci,citlivé a empatické zacházení.

  Možnost ukončit či přerušit kontakt se službou kdykoliv

  Odbornost

  Všichni pracovníci jsou vzdělání v oboru telefonické krizové intervence a při poskytování služby se řídí etickým kodexem pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry.

  Služba je poskytována zdarma / pouze za cenu běžného telefonického hovoru/

  Právo na informace - poskytnutí informací potřebných k řešení situace případně

  kontakty na jiné psychosociální služby

  Možnost podat stížnost - na krizového pracovníka , kvalitu služby,organizaci

  u vedoucího pracovníka a zřizovatele

1.5.2012 Simona Bejvlová
Vedoucí LDPP